تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (2)

كتاب مهندسي نرم افزار و مهندسي آزمايشگاه نرم افزار
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ نفيسه فارغ زاده
قيمت: 470000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 399500 ريال
كتاب آزمايشگاه نرم افزار
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: دكتر ناصر مديري؛ نفيسه فارغ زاده
قيمت: 400000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 340000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1