تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (233)

كتاب مهندسي سياست هاي امنيت شبكه هاي كامپيوتري
ناشر:
پديدآور:
قيمت: 350000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 297500 ريال
كتاب مهندسي پدافندغيرعامل شبكه هاي كامپيوتري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ منيرسادات شاه ولايتي
قيمت: 350000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 297500 ريال
كتاب مهندسي اينترنت وكسب وكارالكترونيكي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ پروين شكيبا
قيمت: 120000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 102000 ريال
كتاب مهندسي كيفيت نرم افزار
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ كسري صدر؛ صديقه آهنگري
قيمت: 470000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 399500 ريال
كتاب مهندسي فن آوري سيستم هاي راديو شناسه RFID
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ محمد شيرافكن
قيمت: 95000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 80750 ريال
كتاب مهندسي معماري امنيت شبكه اينترنت
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ احسان يزدان پرست
قيمت: 330000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 280500 ريال
كتاب مهندسي امنيت شبكه هاي كامپيوتري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ مهرداد جنگجو
قيمت: 370000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 314500 ريال
كتاب مهندسي پيچيدگي نرم افزار
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ مسعود رفيقي
قيمت: 220000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 187000 ريال
كتاب آزمايشگاه تحليل,طراحي وپياده سازي نرم افزار (RUP+UML )
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ مهرداد جنگجو
قيمت: 110000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 93500 ريال
كتاب مهندسي پيكربندي امن تجهيزات سايت هاي كامپيوتري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ناصر مديري؛ مرتضي سالاري
قيمت: 200000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 170000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 24